วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อจัดกิจกรรม ปั่น ปลูก ปล่อย ร่วมรักษ์โลก ณ หนองอีอูด หมู่ที่10 ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com