ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์_001-rotatedข้อบัญญัติการควบคุมหรือปล่อยสัตว์2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com