ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส (COVID - 19)

_page-0001_2cert-image_1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com