ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อเลขที่ - หมู่ 1

ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042056207 โทรสาร 042056207

e-mail :nadua739@gmail.com

https://goo.gl/maps/pA51Nf7SxxiT3fYR6

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com