ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ทั้ง 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565

คลิ๊กตรงนี้=======>ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

คลิ๊กตรงนี้=======>ใบสมัครเรียนศูนย์เด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com