118.ราคากลางจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 9 หลัง

fileupload/2/ราคากลางซื้อเต็นท์.pdf 

อ่าน 204 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
17-08-2560 ลงวันที่