16.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

 

กรุณาคลิกเลือกรายการที่ต้องดาว์นโหลด

  1. รายงานประมาณการรายจ่าย
  2. รายงานประมาณการรายรับ
  3. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1)
  4. รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (2)
อ่าน 241 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
22-03-2559 ลงวันที่