18.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

           ส่วนที่ 1                                                                    คลิกที่เพื่อดาว์นโลหด


           ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป                                                 คลิกที่เพื่อดาว์นโลหด
         
           ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา                            คลิกที่เพื่อดาว์นโลหด

           ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทาง                                 คลิกที่เพื่อดาว์นโลหด
           
           ส่วนที่ 5 สรุป-และ-โครงการ                                         คลิกที่เพื่อดาว์นโลหด
           
           ส่วนที่ 6 การนำแผนไปปฏิบัติ                                      คลิกที่เพื่อดาว์นโลหด

 

อ่าน 214 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
23-03-2559 ลงวันที่