33.ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

 

 ร้องเรียน/ร้องทุกข์


ท่านสามารถส่งเรื่องร้องทุกข์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้โดยตรงและผ่านทาง www.nadue.go.th โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ จะนำเรื่องราวและข้อมูลของท่านมาพิจารณาและปรับปรุงให้ชุมชนของเราดีขึ้น ทั้งนี้ท่านยังสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อได้

ช่องทางส่งเรื่องราวร้องทุกข์

1. ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อโดยตรง
2. ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ผ่านทางโทรศัพท์ 0-4205-6207
3. ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ผ่านทาง www.nadue.go.th

อ่าน 9 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
04-04-2559 ลงวันที่