38.สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

 อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ

อ่าน 6 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
29-04-2559 ลงวันที่