41.ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

 

อ่าน 212 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
30-05-2559 ลงวันที่