49.อัตราค่าธรรมเนียมข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

      ดาวน์โหลดข้อมูล  fileupload/7/file/File0005.PDF

อ่าน 190 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
31-05-2559 ลงวันที่