5.โครงสร้าง อบต.

 

อ่าน 207 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
20-03-2559 ลงวันที่