61.ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ห้วยตูม หมู่ที่ 2 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

fileupload/2/ท่อเหลี่ยม ห้วยตูม

อ่าน 4 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
08-07-2559 ลงวันที่