78.ราคากลางสอบราคาปรับปรุงสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 fileupload/2/จอมศรี 7.pdf

อ่าน 191 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
04-07-2560 ลงวันที่