79.ราคากลางสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการ อบต.นาเดื่อ

fileupload/2/ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต_นาเดื่อ.pdf 

อ่าน 220 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
04-07-2560 ลงวันที่