81.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาอินทร์-ศรีสงคราม) บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
fileupload/2/ก่อสร้างถนน คสล_ นาอินทร์-ศรีสงคราม หมู่ที่ _7.pdf
อ่าน 224 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
04-07-2560 ลงวันที่