98.ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ขยายต่อเติม คสล.ห้วยวังบอน บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1,9 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 fileupload/2/ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล_ ห้วยวังบอน หมู่ที่ 1,9.pdf

อ่าน 238 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
05-07-2560 ลงวันที่