ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

เลขที่ – หมู่ 1 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042056207 โทรสาร 042056207

e-mail :nadua2566@gmail.com

saraban@nadue.go.th

Share: