Posted in จดหมายข่าว

กำหนดการตามโครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโชยน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันอังคารที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื้อ ได้จัดกิจกรรมออกรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 9, 11,12และโรงเรียนนาเดือพิทยาคม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กำหนดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ .2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์ E-Service (ชีวิตง่ายๆยื่นคำร้อง ขอใช้บริการออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ) E-Service (Onestop Service) งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

Continue Reading...