ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุม หมู่ที่ 2 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บ้านนาชุม หมู่ที่ 2 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
mungmee