วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นาย ลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กอง ทุกกอง พนักงาน พนักงานจ้างร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา ได้ ร่วมใจเชิญชวนชาวนครพนม ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14 พฤษภาคม 2566 ณ วัดทรายศรีบ้านนาอินทร์ หมู่ที่5






Share: