วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ร่วมกับผู้นำชุมชนได้มอบป้าย ตามโครงปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ปี 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางบุด รัตนะ หมู่ที่ 5 บ้านนาอินทร์ 2.นางสาวบุด ไชยกา หมู่ที่ 4 บ้านนาโอ และวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเมิน โยลัย หมู่ที่ 10 บ้านอีอูด

Share: