วันอังคารที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื้อ ได้จัดกิจกรรมออกรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 9, 11,12และโรงเรียนนาเดือพิทยาคม

Share: