กำหนดการตามโครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองคลัง อบต.นาเดื่อ