ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช

ด้วย กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จึงขอเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1. สปอต ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต จำนวน 3 เรื่อง

-​ สปอต สูทพิเศษ

-​ สปอต นาฬิกาตัวท็อป

-​ สปอต ภัตตาคารหรู

2. สปอต Motion การ์ตูน จำนวน 10 ตอน

-​ ตอนที่ 1 ไม่ลอกการบ้าน ไม่ Sad ตอนสอบ

-​ ตอนที่ 2 มาก่อนได้ก่อน มาทีหลังต้องต่อคิว

-​ ตอนที่ 3 ทุจริตเงินห้อง เท่ากับโกงเพื่อน

-​ ตอนที่ 4 เพื่อนกันต้องช่วยกันทำเวร

-​ ตอนที่ 5 เงินใครหนอ ขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหม

-​ ตอนที่ 6 งานกลุ่มทำคนเดียว… ไม่ได้นะ!

-​ ตอนที่ 7 ทุจริตในการสอบ ปรับตกทุกวิชา

-​ ตอนที่ 8 ตรวจนับเงินทอน ไม่โกงแม่ค้า

-​ ตอนที่ 9 ประชาธิปไตยในโรงเรียน

-​ ตอนที่ 10 ยืมแล้วไม่คืน นิสัยไม่ดี ที่เพื่อนหนีห่าง

3. ขบวนการใต้โต๊ะ จำนวน 8 ตอน

– ตอนที่ 1 ใช้ของหลวง

-​ ตอนที่ 2 ยักยอกทรัพย์

-​ ตอนที่ 3 ลายเซ็น

-​ ตอนที่ 4 คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

– ตอนที่ 5 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

-​ ตอนที่ 6 ทุจริตเชิงนโยบาย

-​ ตอนที่ 7 ล็อคสเปค

-​ ตอนที่ 8 ทำงานอื่นในเวลาราชการ

4. คลิป บุคคลต้นแบบ จำนวน 20 เรื่อง

5. มินิซีรีส์ Bangkok Dystopia จำนวน 3 ตอน

ทั้งนี้ สามารถรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช ที่นอกเหนือจาก 5 รายการดังกล่าวข้างต้น

ผ่านช่องทาง youtube สํานักงาน ป.ป.ช. ‘NACC Thailand official’ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code นี้

mungmee