วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป ร่วมกับนางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี นายอำเภอศรีสงคราม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโชยน์และบำเพ็ญาสาธารณกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

สำนักปลัด อบต.นาเดื่อ