วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอย พัฒนา อสม.ตำบลนาเดื่อ และประชาชนทั่วไป ในตำบลนาเดื่อ ร่วมกันทำกิจกรรม (อถล) ทำความสอาด เก็บขยะ ณ บริเวณหนองหญ้าม้า บ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สำนักปลัด อบต.นาเดื่อ