วันที่ 21 มิ.ย.2567 รพ สต.บ้านอีอูด ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ มาเยี่ยมพบปะ พี่น้องประชาชน และได้รับสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสงคราม โดยเภสัชกรปนิพนธ์ สุธรรม เภสัชกรชำนาญการ #โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน ปีงบประมาณพ.ศ.2567 #รุ่นที่2 จำนวน 60 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านค้า อสม ประชาชน ม.2 ม.8 ม.11 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.11 บ้านนาชุม

mungmee