วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ทำการ รับ ซื้อ-ขาย ขยะ กองทุนขยะชุมชน บ้านนาชุม หมู่ที่ 11 โดยรับซื้อขยะ บ้านใหม่นิรมิต หมู่ที่ 8 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ผลประกอบการจากการรับซื้อ-ขายขยะ ยอดรวม 2,417 บาท

สำนักปลัด อบต.นาเดื่อ