วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายวาร ไชยกา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ณ.บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1