วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี 2566 ณ.ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 บ้านนาเดื่อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Share: