วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือน เพื่อ ติดตามการบริหารงานและปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้อง ประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

mungmee