วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) โดยมีสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในตำบลนาเดื่อ ร่วมประชุมกัน ณ ห้องประชุม อบต.นาเดื่อ

Share: