วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อลงพื้นที่ภายในตำบลนาเดื่อเพื่อสำรวจผู้สูงอายุที่ต้องการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ตามโครงการ “นครพนมโถสุขภัณฑ์ปันสุข นั่งลุกปลอดภัย”

สำนักปลัด อบต.นาเดื่อ