ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศรับโอนย้าย
mungmee