วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.09 น. นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เพื่อให้ส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำไปประดิษฐาน ณ สำนำนักงานเพื่อความเป็นศิริมงคล

สำนักปลัด อบต.นาเดื่อ