วันที่ 27 มี.ค.2565 นายชัยวัฒน์ สุธรรม รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเดื่อ ม.9 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

mungmee