วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกับนางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี นายอำเภอศรีสงคราม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1

สำนักปลัด อบต.นาเดื่อ